Κοιλιοκάκη και Πρόληψη

Παγκόσμιο προϊόν: Επιστημονικά θέματα

Η πρόληψη είναι μια λέξη που στην Ελλάδα, δυστυχώς μας είναι άγνωστη!

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας με διάφορα προγράμματα προαγωγής υγείας. Αλλά και πάλι δειλά δειλά και ο κόσμος δεν δίνει τη πρέπουσα σημασία. Καλό λοιπόν θα είναι, την επόμενη φορά που θα διαβάσουμε ή θα ακούσουμε κάτι σχετικό, να δώσουμε λίγη περισσότερη σημασία.

Ας δούμε για παράδειγμα το θέμα της νόσου Κοιλιοκάκη που μας αφορά. Όταν σε μια οικογένεια υπάρχει διάγνωση με Κοιλιοκάκη θα πρέπει να ελεγχθούν και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αφού είναι πολύ πιθανό να νοσούν και εκείνοι ή έστω να έχουν το γονίδιο.

Αν για παράδειγμα διαγνωστεί ένα παιδί με Κοιλιοκάκη θα πρέπει οι γονείς του και τα αδέλφια του(τουλάχιστον) να κάνουν τον γονιδιακό έλεγχο για να δουν αν είναι θετικοί σε αυτόν. Αν είναι θα πρέπει να προχωρήσουν και στις υπόλοιπες εξετάσεις για να είναι σίγουροι αν νοσούν ή όχι. Αφού η ύπαρξη του γονιδίου δεν σημαίνει αυτόματα και ότι το άτομο νοσεί.

Το ίδιο ισχύει και για έναν ενήλικο ασθενή. Αν διαγνωστεί με τη νόσο θα πρέπει αν έχει παιδιά να πραγματοποιήσει ελέγχους στα παιδιά του. Θα πρέπει να ενημερώσει και όλους τους συγγενείς πρώτου βαθμού ότι θα πρέπει και εκείνοι να κάνουν  γονιδιακό έλεγχο.

Ενώ λοιπόν και στην Ελλάδα συναντούμε πολλά περιστατικά μέσα στην οικογένεια, έχουμε στον αντίποδα γονείς που πάσχουν αλλά δεν ελέγχουν τα παιδιά τους. Οικογένειες που πάσχει το ένα παιδί και δεν ελέγχεται το άλλο. και πολλά άλλα.

Θα πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτούμε στην πρόληψη. Να συνειδητοποιήσουμε πως είναι πολύ πιο ωφέλιμο να ξέρουμε κάτι πολύ πριν εκδηλωθεί. Βρίσκοντας στη δική μας περίπτωση την Κοιλιοκάκη σε ένα πολύ αρχικό στάδιο, ακόμα και χωρίς συμπτώματα. Μπορεί αυτό για κάποιους να είναι δύσκολο γιατί αναρωτιούνται πως γίνεται αφού δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Μπορεί όμως να είναι πολύ τυχεροί γιατί μη αφήνοντας τη νόσο να εξελιχθεί και να κάνει «ζημιά» έχουν προλάβει πολλά άλλα. Έχουν λοιπόν να διαχειριστούν μόνο το θέμα της συμμόρφωσης στη Δίαιτα χωρίς γλουτένη!